Projekter

Se hvad vi arbejder på

Forår/Sommer 2018

Projektet Restaurering af midtermolen Ølholm

Efter at havde undersøgt midtermolens tilstand var der enig om at den trængte til en kærlig hånd.

Projektet blev vurderet til en størrelse af kr. 400.000 bl.a. grundet ekstern assistance med nye pæle osv.

Efter at have søgt ekspertbistand blev det mulig at udføre restaureringen indenfor bådlauget økonomiske rammer og arbejdskraft.

Projektet er i fuld gang og skride næsten planmæssigt fremad. Der har været et par problemer med levering af det korrekte træ.

Et par billeder af projektet på nuværende tidspunkt og projektet forventes færdiggjort i løbet af sommeren.

 

FORÅRET 2019

Uddybning af Havnen

Projektet med af den efterhånden påtrængende opgave med oprydning af sandforekomsten i havnen således at dybdegangen passer til de store både er en hårde opgave end først antaget. Problemet var her at komme af med materialet der skulle fjernes. Først så det ud som det skulle sejles ud af fjorden og herefter dumpes, hvilket vil indebære en stor økonomisk udskrivning. 

En analyse af havnebunden viste at det materiale, der skulle fjernes ikke havde en forureningsgrad  som først antagetmen var ren og derfor blev der fundet en økonomisk billigere løsning, således at projektet kunne gennemføres inden de økonomiske rammer som bådlauget havde.

Projektet blev gennemført her først i marts måned og havnen har nu den ønskede dybte