Projekter

Se hvad vi arbejder på

Projektet Restaurering af midtermolen Ølholm

Efter at havde undersøgt midtermolens tilstand var der enig om at den trængte til en kærlig hånd.

Projektet blev vurderet til en størrelse af kr. 400.000 bl.a. grundet ekstern assistance med nye pæle osv.

Efter at have søgt ekspertbistand blev det mulig at udføre restaureringen indenfor bådlauget økonomiske rammer og arbejdskraft.

Projektet er i fuld gang og skride næsten planmæssigt fremad. Der har været et par problemer med levering af det korrekte træ.

Et par billeder af projektet på nuværende tidspunkt og projektet forventes færdiggjort i løbet af sommeren.